18. ledna 2020

Nominační projev před volbou místopředsedů

(www.ods.cz) Projev radní Prahy 6 Marie Kubíkové před volbou místopředsedů.

Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové,

tématem mého předchozího kandidátského projevu byla jasná, stručná a zejména srozumitelná politika ODS. Nyní bych tedy mluvila trochu konkrétněji. Jak jsem vám již sdělila, mojí odborností je nyní školství. Jsem radní, mám na starosti 15 základních a 19 mateřských škol. A co školství v ČR velmi tíží? Jsou to témata, kterým se poněkud vyhýbáme. Například inkluze. Inkluzívní vzdělávání je určitě přínosné pro ty, kteří v systému základních škol a mateřských škol nacházejí to slabší místo. My bychom se ale toho tématu neměli bát. Přicházejí za mnou ředitelé a učitelé a říkají, že již dlouho ve školství nevydrží. Jsou nesmírně přetíženi. A já jsem se s hrůzou dozvěděla, že nyní prochází novelizací školský zákon a reflektuje to, co většina z nás ví již dávno, že inkluze je drahá. Stát chce začít regulovat počty asistentů ve školách. To je přece nesmírné téma, které my bychom měli zvednout, protože se ukazuje, že inkluze tak, jak byla spuštěna, je finančně neudržitelná. A my musíme říci, co s tím budeme po volbách a po vítězných volbách, ve které věříme, dělat. Tohle je téma, které máme zvedat.

Dalším tématem je kapacita škol ve velkých městech. Já vím, že malé regiony a obce tohle až tak netrápí, ale velká města mají školy plné až po strop. S tím souvisí i stavební zákon a jeho reforma. Pokud nejsme v pražských a velkých dalších městech schopni postavit nové školy, protože systém je tak zahlcen, že čekáme několik let na povolení jejich stavby, je něco zásadně špatně. Nesmírně si cením práce na digitalizaci a dalších reformách v oblasti stavebnictví, ale to, co se nám nyní děje, to nezlepší. Musíme jít na reformu zásadně jinak. To je další téma, školy jsou plné a učitelé a ředitelé z nich budou odcházet. Možná z nich začnou odcházet i děti do soukromých škol, a to je velká škoda. Soukromé školství je nutné podporovat, ale měly by existovat na rovnocenných pravidlech, a pokud státní školství zahlcené inkluzí, neschopné navyšovat kapacity začne pokulhávat, lidé a jejich děti budou nucení z něho odejít. To bychom neměli dopustit. Taková témata jsou ODS vlastní a já jsem připravena s nimi předstupovat před voliče. Pojďme, prosím, začít sebevědomě pojmenovávat věci, které jsou v tomto státě špatně. Já se o to vynasnažím.

Děkuji.

Marie Kubíková

radní městské části
1. místopředsedkyně oblastního sdružení