18. ledna 2020

Nominační projev před volbou 1. místopředsedy

(www.ods.cz) Projev radní Prahy 6 Marie Kubíkové před druhou volbou 1. místopředsedy ODS.

Vážení delegáti, vážení hosté, pane předsedo,

dnes ráno v Praze pršelo. Nezbylo mi tedy nic jiného, protože bydlím poměrně vzdáleně a spěchala jsem, než se dohodnout s dalšími kolegyněmi a jet pomocí taxíku. Pan řidič s námi ihned začal hovořit o politice, protože si všiml adresy, kam jedeme. A v tuto chvíli začala debata být velmi zajímavá. Řekl nám: „Prosím, zamyslete se, vaši voliči vám nerozumí. Potřebují slyšet jednoduché a přitom velmi srozumitelné myšlenky a vy to přeci umíte. Vaše politika je dobrá, vždycky jsem vás volil a stále vás volím. Mám ale menší problém. Když jdu večer do hospody, neumím vysvětlit svým kolegům u stolu, proč tomu tak je.“ A to je chybou. V tuhle chvíli jsem se rozhodla, že už nemohu být jenom prostým delegátem a že je opravdu potřeba, abychom něco změnili.

Jsem v ODS 22 let, zažila jsem všechny předsedy a nesmírně si vážím Petra Fialy, je to skvělý předseda. Tuto stranu vede vzhůru a já bych mu byla nesmírně ráda po boku. Myslím si, že tandem velmi zkušeného politologa, skvělého předsedy, muže a vedle něho stojící ženy je tandem velmi dobrý. Zároveň si myslím, že pražský region si zaslouží, aby měl ve vedení zástupce. Přicházím s nabídkou jednoduché politiky. Jednoduché a srozumitelné politiky. Naše teze mají být opravdu jasně srozumitelné všem.

Když jsem se dnes celý den dívala na naši krásnou grafiku, na logo deoxyribonukleové kyseliny, říkala jsem si: „Je krásná.“ Vědci se touto kyselinou zabývají desítky let. Je ale srozumitelná? Kolik lidí ví, jaké má složení, že jsou tam vodíkové můstky, co všechno znamená? Není jich mnoho. A je to tak jako naše politika.

Mám na starosti školství. My všichni víme, že naše děti potřebují kvalitní vzdělání. Kdo z nás ale umí zopakovat naše programové teze pro školství? Přece my bychom měli umě přesvědčit naše rodiny, naše děti, o tom, co například konkrétně v tomto odvětví chceme. Já to umím, protože se pravidelně setkávám s našimi řediteli, našimi učiteli, s rodiči šestkových dětí, ale kdo umí takto říkat naše programové teze, když není zrovna ve svém oboru? Je to těžké. Nevyhýbejme se, prosím, tématům, která jsou těžko srozumitelná, naučme se je říkat jednoduše. Jsem připravena k tomu ODS pomoci.

Děkuji Vám za podporu.

Marie Kubíková

radní městské části
1. místopředsedkyně oblastního sdružení