Pavel Čížek

místostarosta města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

T.G. Masaryka 35/27
568 02  Svitavy – předměstí