23. října 2013

Vyjádření k mému "nepodpisu" projektu "Rekonstrukce státu"

Aktivisty z projektu „Rekonstrukce státu“ jsem veřejně očerňován, že jsem nepodepsal „závazek podpory“ protikorupčních zákonů.

Skutečně jsem k tomuto projektu podpis nepřipojil, a to ze dvou hlavních důvodů. Pokud jsem byl osloven z mailu nobody@invalid.invalid, neměl jsem nejenom možnost přímo na tento mail odpovědět, ale především jsem nemohl ověřit důvěryhodnost zdroje! Očekával bych, že v tak závažné problematice ovlivňující výrazně výsledek voleb bude s kandidáty komunikováno z mailu jmeno@rekonstrukcestatu.cz, když pro tento projekt je doména rekonstrukcestatu.cz využívána. V mailu je uvedena adresa, kam se mají podepsané formuláře zaslat. Z toho zcela zřejmě vyplývá, že není očekávána jakákoliv diskuse s kandidáty ohledně připravených změn právních předpisů, například o doplnění zkušeností z komunální sféry. Nebyl jsem kontaktován ani telefonicky.

Druhým a mnohem vážnějším důvodem je můj odpor k podpisu čehokoliv pod nátlakem! V zaslaných dokumentech je naprosto jasně uvedeno, že pokud kandidát nepodepíše to, co je mu zasláno, tak bude veřejně dehonestován v předvolebním materiálu, na který již byl z různých zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků. Není uvedeno, z jakých zdrojů a o jaké konkrétní částky se jedná, což u projektu bojujícího proti korupci je pozoruhodné. 

Chci mít možnost rozhodovat se svobodně jako občan i jako kandidát, proto nepodepíši něco, k čemu jsem nucen naprosto nepřijatelným nátlakem. Pokud se nemohu svobodně rozhodnout, jakou by měl potom můj podpis cenu? Pro získání „výhody“ v předvolební kampani neudělám nic, co je v rozporu s mým přesvědčením. Aktualizace právních předpisů je nutná, ale nutit kohokoliv k podpisu je proti mému přesvědčení. Kdyby nebyli kandidáti v předvolební kampani téměř vydíráni, tak by mi byl cíl projektu velmi sympatický. Ale jakýkoliv nátlak na kohokoliv mi je z podstaty odporný!

Téměř se všemi zmiňovanými návrhy lze souhlasit, i když nejsou k dispozici přesná znění návrhů zákonů. Proto bych uvítal debatu o konkrétním řešení u jednotlivých bodů. Nikoho z aktivistů však nezajímají mé postoje ani činnost ve funkci místostarosty Města Český Dub a jsem fakticky nepřímo spojován s těmi, kteří prokorupční prostředí podporovali. Podpora dobré myšlence by měla být především o činech a nikoliv o podpisech! Navíc si nejsem jistý, zda podpis některých kandidátů v tomto projektu není naopak v rozporu s jejich dosavadní činností…

K dosažení ani toho nejpozitivnějšího cíle nelze použít nečestných a nepřijatelných metod. V historii lidstva lze nalézt několik příkladů, které jsou velkým varováním pro nás všechny. 

Martin Bobek

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
místostarosta