15. října 2013

„Obyčejná“ slušnost?

Žít ve společnosti znamená žít mezi lidmi. A k životu ve společnosti, tedy mezi lidmi patří i to, co bych nazval „obyčejná“ slušnost. Co je to obyčejná slušnost?

Není to nic víc a nic míň než vědomí, že lidé, se kterými žiji v jednom společenství – ať už je takovým společenstvím rodina, obec, kraj, či stát – jsou vesměs hodni respektu a úcty, a to z nejrozmanitějších důvodů. Navenek se respekt a úcta – nebojím se říci k bližnímu – projevují tím, že vím, jaké jsou normy chování ve společnosti, ve které žiji, jak vypadá slušná a věcná diskuse, jak se slušný člověk vypořádává s argumentací svého politického protivníka. Přítomnost či absence této obyčejné lidské slušnosti v politickém prostředí formuje také to, čemu říkáme politická kultura.


V poslední době jsme, bohužel, svědky degradace politické kultury. Prostřednictvím chování a jednání mnoha politiků se formuje nová, velmi negativní, společenská norma, politický boj postrádá grácii, z projevů je vytrácí elegance, jejich místo postupně okupuje – nebojím se to říci – sprosté buranství.

Řadě „rádobypolitiků“ nejde v politickém střetu o slušnou, argumenty podloženou, otevřenou debatu, ale o možnost politického protivníka urazit, ztrapnit, ponížit, zesměšnit. Mrzí mě, že těmto tendencím podléhají i ti, kdo by měli reprezentovat a formulovat společenské svědomí – zástupci médií. Jsou nyní schopni pro senzační příběh či fotografii udělat cokoli. Ohledy na obyčejnou lidskou slušnost jsou jim mnohdy k smíchu.

Negativní vývoj politické kultury – díky zájmu masových médií vlastně vzoru společenské kultury – má významný zpětný vliv i na onu výše zmíněnou obyčejnou lidskou slušnost, a proto i na respekt a úctu, kterou svým spoluobčanům projevujeme. Zdá se, že buranské postupy v politice, které charakterizují politickou kulturu některých, mají vliv i na obsah a rozsah respektu, kterého se dostává těm, kdo si jej nejvíce zaslouží – seniorům, nemocným, dětem, vědcům, lidem pečujícím nezištně o jiné a mnoha dalším.

Rád bych zde vyzdvihl, že respektu a úcty by se zejména mělo dostat těm, kdo berou dnes a denně osud svůj a osud svých blízkých plně do svých rukou, nespoléhají se na pomoc státu a místo toho vykonávají zodpovědně a neúnavně nejrozmanitější povolání. A činí tak den za dnem bez ohledu na to, že se jim respektu a úcty nedostává právě od řady politiků, kteří ve své slonovinové věži vzdálené obyčejné realitě na tu „obyčejnou“ lidskou slušnost zapomněli.

Martin Bobek

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
místostarosta