30. října 2014

Ohlédnutí za volbami

Právě proběhlé volby do zastupitelstev měst a obcí jsou důvodem k zamyšlení a vyhodnocení.

 

Především je třeba říci, že ODS zdaleka neutrpěla porážku, jak jí bylo ze strany konkurenčních stran a uskupení prorokováno. Velmi dobrého výsledku dosáhla v největším městě – Kroměříži, uspěla i v malých obcích a městech jako např. Hulín, Kvasice, Kostelec u Holešova.

Zásluhu na tom mají sami kandidáti, neboť kandidátní listiny stavěly především na zkušených lidech, kteří již za sebou mají kus práce na radnicích a mají jasno v tom, jakým směrem se rozvoj měst a obcí má dále ubírat.

Chci tedy touto cestou poděkovat všem kandidátům, kteří do tohoto společného boje šli s maximálním nasazením a podíleli se na aktivně na volební kampani. Dík patří také zastupitelům, kteří reprezentovali ODS v uplynulém volebním období a již nebyli zvoleni, nebo se rozhodli v těchto volbách dále nekandidovat.

Všem nově zvoleným zastupitelům přeji hodně zdaru a optimismu v jejich práci a věřím, že své voliče nezklamou.

Nakonec bych rád ještě poděkoval našim voličům za hlasy, které dali našim kandidátům. Vážíme si toho. ODS na svém posledním Kongresu představila svůj program, který vychází z pravicových idejí a ten bude prosazovat. 

Jakub Bednárek

místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
starosta