10. ledna 2017

Naše nemocnice

Záleží nám na nemocnici v Novém Městě. Většina Žďáráku se tam narodila, je to nejdostupnější poskytovatel urgentní medicíny, diagnostiky, operativy. Také významný zaměstnavatel.

Zřizovatelem je Kraj Vysočina a Rada města nemá žádnou pravomoc ovlivňovat chod organizace.

V důsledku nedohody lékařů a vedení nemocnice o výši odměn za služby, v souvislosti s nedodržováním zákoníku práce ohledně počtu přesčasových hodin, byl vyhlášen od 1. 1. 2017 směnný provoz. Tzn. 2 nebo 3 standardní směny, žádné služby po běžné pracovní době. Logicky by dopoledne a odpoledne zůstalo k dispozici méně lékařů, takže by došlo k mnoha komplikacím, vč. omezení plánovaných operací a ambulantních vyšetření.

Den před Silvestrem došlo k dočasné dohodě. Díky patří všem stranám jednání. Akutní kolize byla zažehnána, ale nebezpečí úpadku přetrvává. Investice do budov a přístrojového vybavení z Evropských fondů jsou potřebné a politici milují stříhání pásek, zvl. před volbami. Kvůli nedostatku lékařů a personálu, ale provoz samovolně zanikne i v rekonstruovaných odděleních a moderních ambulancích, pokud se nezmění uvažování zřizovatele. Pokud nezajistí solidní podmínky a odměny pro personál, budou nám stále odcházet za lepším.

Za poslední dvě volební období nevznikl žádný koncepční materiál. Jakýkoli dlouhodobější strategický plán krajského zdravotnictví, který by „naférovku“ jasně definoval na co máme, co máme k dispozici a jak to nejefektivněji využít. Nezpochybnitelné je zachování všech 5ti bývalých okresních nemocnic. Ty by ale měly mnohem více a těsněji spolupracovat. Jako posádka jedné lodi a ne si v historické rivalitě konkurovat. Užitečná by jistě byla také jednotná základní pravidla. Jak to, že každá krajská nemocnice má jiné odměny za služby?

Věřím, že se novému vedení Kraje bude dařit nabrané manko stahovat a brzy dojde i na systémová, tzn. i nezbytně odvážná, řešení. Každá struna se dá dlouho napínat, ale jednou praskne a personální situace v krajském zdravotnictví je napjatá.

Text byl napsán pro Žďárský zpravodaj z pozice radního města..

MUDr. Radek Černý

Místopředseda místního sdružení ve Žďáru nad Sázavou
Radní Žďáru nad Sázavou