Ondřej Gros

místopředseda rozhodčí komise
starosta městské části
1. místopředseda oblastního sdružení

Zenklova 35/1
180 48  Praha 8 – Libeň