PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

starosta města
člen regionální rady
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Narodil se 14 . února 1971 v Brandýse nad Labem do lesnické rodiny. Po ukončení studia na lesnické škole V Trutnově nastoupil jako lesní technik u Středočeských státních lesů Benešov . Po listopadu 1989 odjel získávat zkušenosti a praxi do zahraničí. Od poloviny devadesátých let poskytoval jako OSVČ poradenské služby v oblasti lesnictví a pomáhal při navracení zestátněných lesních majetků v rámci restitucí. Od roku 1994 je zaměstnán jako správce městských lesů v Benátkách nad Jizerou a na základě udělené licence vykonává funkci odborného lesního hospodáře pro různé další nestátní vlastníky lesů ( obce, církve, soukromé osoby). Již druhé volební období je předsedou komise pro místní rozvoj, podnikání a životní prostředí a zastupitelem města Benátky nad Jizerou. Dálkově přitom vystudoval několik VŠ, jelikož neustálé vzdělávání je jeho největší zálibou a životním krédem. Je ženatý a se svou manželkou a čtyřmi dětmi žije v hájovně u Benátek nad Jizerou, která již léta slouží jako místní přirozené centrum ekologické výchovy a ekologických aktivit. Poslední dobou jej nejvíce zaměstnává a naplňuje vykonávání chovatelského a technického dohledu v přírodní rezervaci na území bývalého VVP Milovice – Mladá, který provádí v rámci projektu návratu velkých kopytníků do volné přírody.