Politika v oblasti školství

19. září 2018
Politika v oblasti školství

V rámci předvolební kampaně se na nás voliči obracejí s řadou otázek během osobních setkání i prostřednictvím sociálních sítí. Za tyto podněty jsme rádi a na všechny otázky rádi zodpovíme. V tomto příspěvku se vyjádřím k námi prosazované politice v oblasti školství. Jaké jsou naše představy? Jak vnímáme předškolní vzdělávání?

Naše město je centrem vzdělanosti na Podřipsku, sjíždějí se k nám děti a studenti z širokého okolí. Roudnice nad Labem má štěstí v tom, že nabízí kvalitní vzdělání od mateřských škol až po střední odborné školy, velkou prestiží je místní gymnázium. Nezastupitelnou roli v našem městě také hraje Základní umělecká škola. Dle mého názoru je naprosto v pořádku, že zde vznikají rovněž soukromé školy a školky. Rodiče si mohou vybrat, jaký způsob vzdělávání si pro své děti přejí. Město by nemělo bránit vzniku soukromých vzdělávacích ústavů, ať už se jedná o denní studium, různé kurzy, sportovní aktivity, umělecké kroužky či zájmové útvary. Osobně se musím přiznat, že mě překvapuje, že dosud nikdo nepřišel s konceptem takzvané lesní školky. Odpověď tedy zní, že budu podporovat vyvážený poměr nabídky mezi veřejným a soukromým školstvím s přirozeným důrazem na veřejné školství jako základní pilíř vzdělávacího systému v naší zemi.

Co se týče otázky vytíženosti, tak je třeba si uvědomit, že generační boom minulých let již nepokračuje a dětí začíná pozvolna, ale jistě, ubývat. Tím se přirozeně řeší problémy s přijetím i mladších dětí do školek. Nicméně slib v podobě garance města pro přijímání všech dvouletých dětí do školky by byl falešným slibem, který nemusí být ani smysluplný. Je otázkou, kolik rodičů má konkrétně v Roudnici nad Labem zájem své dvouleté dítě denně posílat do školky. Mě osobně, jako mamince dvou malých dětí tato možnost chyběla, ale spousta maminek kolem mě by takovou nabídku nevyužila. Nelze ani předem vědět, kolik rodičů bude trvat na odkladu školní docházky (čímž logicky „seberou“ místo pro dvouleté děti). Určitě by ale politika města měla být taková, aby umožnila přijetí co největšího počtu uchazečů, v ideálním případě, aby se do školek dostaly všechny přihlášené děti.

V rámci našeho volebního programu také pro žáky základních a středních škol navrhujeme otevření denní místnosti, která poslouží k bezpečnému využití času mezi školou a odpoledními kroužky. V centru v současnosti nejsou žádné prostory, kde by studenti mohli trávit volný čas při čekání na kroužky, autobus, při volných hodinách. Místo, kde by se mohli navzájem doučovat, psát úkoly nebo společně vypracovávat projekty do školy. V současné době je možné využít pouze knihovnu, což není ideální. Proto navrhujeme vyčlenit pro tyto účely prostor v centru města, např. v budově knihovny, městského úřadu, nebo v některé škole.

 

Kompletní volební program ODS pro letošní komunální volby v Roudnici nad Labem najdete ZDE!

 

Mgr. Zdenka Vachková
Lídryně kandidátky ODS Roudnice nad Labem

Štítky:
komentář