20. března 2019

CHARITATIVNÍ DRAŽBA – BIONICKÁ RUKA PRO FILÍPKA

Dražba pro Filípka

ODS Praha 14 uspořádala 16. 3. 2019 Občanský ples. Devátý ples, devátá charitativní dražba. Pomáháme pravidelně a rádi. Rozhodli jsme se již potřetí prostřednictvím Konta Bariéry poskytnout finanční dar lidem, kteří ho potřebují. Konto Bariéry pořádá nejdéle trvající veřejnou sbírku v ČR. Lidem se zdravotním postižením pomáhá již od roku 1992. Proto jsme si ji vybrali. Naším cílem bylo získatfinanční pomoc pro devítiletého chlapce Filípka, který se narodil jen s jednou ručičkou. Měl se čile k světu a na svoji první ruku si v jednom roce zvyknul velmi rychle. Nyní chodí do třetí třídy a dokáže s ní neuvěřitelné věci. Není to však ruka pohyblivá, nemůže si zavázat tkaničku ani zapnout zip u bundy. Jeho rodiče se mu s maximální důsledností snaží vytvářet takové podmínky, aby byl v budoucnu zcela samostatný. Proto mu chtějí umožnit využívání té nejmodernější dostupné techniky – bionické protézy. Čím dříve se naučí s rukou pracovat, tím je větší pravděpodobnost, že s ní dokáže to, co my. Bohužel „chytrá“ ruka je moc drahá. Zdravotní pojišťovna na ni nepřispívá. K 25. 2. 2019 má na ni již vybráno 394 694 Kč, my pošleme 56 650 Kč a do konečných 600 000 Kč mu tedy zbývá nashromáždit ještě 148 656 Kč.

Zvažte i vy, milí občané, zda se prostřednictvím Konta Bariéry nechcete do charity zapojit. Udělal to i uchazeč o post senátora v senátorských volbách 5. a 6. dubna pan Ing. Jiří Jarolím, starosta Prahy 9, který dražbu zahájil příkladným osobním vkladem a ukázal, že má srdce na pravém místě ?.

Mé velké poděkování patří všem dárcům, kteří plnili v průběhu večera kasičku, zvláště pak třem štědrým mužům, kteří vydražili zajímavé předměty celkem za 38 600 Kč. Mám velkou radost, že se dobrá věc podařila.

MUDr. Kateřina Pavlíčková

předsedkyně místního sdružení ODS Praha 14 - Lehovec - Černý Most
neuvolněná zastupitelka MČ Praha 14