30. ledna 2019

ODS, tanec a charita

Toto spojení báječně funguje již celých devět let. Pravicová politika a charita ladí velmi dobře. Přesvědčte se sami.

Srdečně Vás zveme, milí spoluobčané, na IX. Občanský ples, který pořádáme v sobotu 16. březnaod 19.00 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Opět budeme dražit zajímavé předměty ve prospěch lidí, kteří to potřebují. Výtěžek jsme v minulosti věnovali Centru Paprsek, Farní Charitě a Kontu Bariéry. Vloni jsme se rozhodli pomoci dvěma dívkám, dvouleté Terezce a jedenáctileté Štěpánce, jejichž rodiče prostřednictvím Konta Bariéry žádal io pomoc pro své děti, na kterou sami nestačili.

Výnos z dražby byl neuvěřitelných 50 635 Kč. Tato částka stačila na dorovnání nákladů na koupi přístroje na kompenzaci sluchové vady a realizaci rehabilitační léčby. Měli jsme z toho velkou radost. Dražba je jen jednou, i když důležitou součástí plesového programu.

Zahájíme samozřejmě klasicky, předtančením. Moc se těšíme na vystoupení houslového kvarteta pod vedením pana učitele Kristiána Vacka. Houslisté jsou studenty Základní umělecké školy Ratibořická v Horních Počernicích, která má pobočky na Černém Mostě a od září 2018 též na Jahodnici v Baštýřské ulici.

Okolo 23 hodiny bude na programu tombola. A co v ni bude? Můžeme prozradit, že si přijdou na své milovníci cestování, golfu, rybáři i kutilové. Hudební doprovod obstará osvědčená kapela CITY BAND. Podrobnosti k programu, dražbě, tombole a prodeji vstupenek najdete na těchto stránkách.


Do kola vás i letos zve
MUDr. Kateřina Pavlíčková

MUDr. Kateřina Pavlíčková

předsedkyně místního sdružení Praha 14 - Lehovec - Černý Most
neuvolněná zastupitelka MČ Praha 14