Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Zdeněk Zajíček

předseda oblastního sdružení

Karel Hanzlík

1. místopředseda oblastního sdružení

Martin Frélich

místopředseda oblastního sdružení

Lukáš Herold

místopředseda oblastního sdružení

Vladan Brenčič

člen oblastní rady

Zdeněk Doležal

člen oblastní rady

Jakub Chromý

člen oblastní rady

Miroslav Knotek

člen oblastní rady

Jan Panenka

člen oblastní rady

Robert Pořízek

člen oblastní rady

Petr Stiegler

člen oblastní rady

Miroslav Škaloud

člen oblastní rady

Vojtěch Zapletal

člen oblastní rady