Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Ondřej Martan

předseda oblastního sdružení

Petr Měšťan

místopředseda oblastního sdružení

Ferdinand Polák

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Zajac

místopředseda oblastního sdružení

Jindřich Jukl

člen oblastní rady

Josef Kutmon

člen oblastní rady

Karel Loucký

člen oblastní rady

Milan Samec

člen oblastní rady

Martin Straka

člen oblastní rady

Petr Stránský

člen oblastní rady

Petr Vich

člen oblastní rady