MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

zastupitel městské části
místopředseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

U Besedy 300
190 14  Praha - Klánovice

Životopis

Mudr. Ferdinand Polák, Ph.D. se narodil v roce 1972. Bydlí v Praze Klánovicích, je ženatý a  má čtyři děti. Po absolvování studia všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, nastoupil do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.  V letech 2012 až 2014 byl náměstkem ministra zdravotnictví ČR. Je členem řady odborných lékařských společností. Členem ODS je od roku 2009 . V současnosti je  místopředsedou oblastní rady ODS Praha 14  a předsedou místního sdružení ODS Praha Klánovice. Má zkušenosti s komunální politiky, je členem zastupitelstva městské části Klánovice.

 

Pracovní praxe:

  • 2012 – 2014 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, náměstek ministra pro zdravotní péči
  • 2006 – dosud 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, výuková činnost pregraduální a postgraduální
  • 2002 – dosud lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
  • 1998 – 2002 lékař, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK
  • 2010 – dosud zastupitel MČ Praha-Klánovic

Vzdělání:

2011 – obhajoba disertační práce na 1. LF UK (titul Ph.D.)
2009 – Nástavbová atestace v oboru Intenzivní medicína
2006 – Specializovaná způsobilost pro obor Vnitřní lékařství
2005 – Atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace
2003 – Funkční licence pro parenterální a enterální výživu
2001 – Atestace v oboru Vnitřní lékařství
1992–1998 – 3. lékařská fakulta UK v Praze (titul MUDr.)

Členství v odborných společnostech:

Česká společnost pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu (ČSARIM) Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Česká lékařská komora (ČLK)

Občanské aktivity

Pohádkové Klánovice, obecně prospěšná společnost – předseda dozorčí rady

Články (32)

Další články