Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Ondřej Martan

předseda oblastního sdružení

Ferdinand Polák

místopředseda oblastního sdružení

Petr Stránský

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Zajac

místopředseda oblastního sdružení

Martin Drlička

člen oblastní rady

Jaroslav Fiury

člen oblastní rady

Petr Hartoš

člen oblastní rady

Josef Kutmon

člen oblastní rady

Karel Loucký

člen oblastní rady

Miroslav Säckl

člen oblastní rady

Milan Samec

člen oblastní rady

Martin Straka

člen oblastní rady