Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Martin Valovič

předseda oblastního sdružení

Martin Sekal

místopředseda oblastního sdružení

Petr Hůlka

člen oblastní rady

Olga Koumarová

členka oblastní rady

Mikuláš Pobuda

člen oblastní rady

Daniel Russo

člen oblastní rady

Adam Štěpánek

člen oblastní rady