Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Bohuslav Svoboda

předseda oblastního sdružení

Filip Humplík

místopředseda oblastního sdružení

Martin Valovič

místopředseda oblastního sdružení

Roman Bulíček

člen oblastní rady

Olga Koumarová

členka oblastní rady

Miroslav Tyl

člen oblastní rady