Ing.arch. Martin Valovič

místostarosta městské části
místopředseda oblastního sdružení