Ing.arch. Martin Valovič

předseda oblastního sdružení
člen regionální rady
předseda místního sdružení