Ing.arch. Martin Valovič

místostarosta městské části
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení