Ing.arch. Martin Valovič

místostarosta městské části
předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení