Ing. Radek Lončák, MBA.

radní města
člen oblastní rady

Mírové náměstí 15/7
412 01  Litoměřice
ČR