Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Filip Hrbek

předseda oblastního sdružení

Zdenka Vachková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Patrik Zeman

místopředseda oblastního sdružení

Ladislav Chlupáč

člen oblastní rady

Olga Jetelová

členka oblastní rady

Karel Krejza

člen oblastní rady

Petr Pinka

člen oblastní rady

Martin Tošner

člen oblastní rady

Václav Veselý

člen oblastní rady