Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Alexandr Vondra

předseda oblastního sdružení

Karel Krejza

místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Závada

místopředseda oblastního sdružení

Josef Bíža

člen oblastní rady

Ivo Elman

člen oblastní rady

Filip Hrbek

člen oblastní rady

Radek Lončák

člen oblastní rady

Zdenka Vachková

členka oblastní rady

Václav Veselý

člen oblastní rady