Lumír Vadovský

místopředseda oblastního sdružení
člen regionální kontrolní a revizní komise
člen místní rady