Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Petr Židek

předseda oblastního sdružení

Stanislav Burdys

místopředseda oblastního sdružení

David Šárka

místopředseda oblastního sdružení

Martin Bobek

člen oblastní rady

Ondřej Červinka

člen oblastní rady

Martin Hoza

člen oblastní rady

Jiří Kittner

člen oblastní rady

David Kolomazník

člen oblastní rady

Radim Koutník

člen oblastní rady

Marcela Pelantová

členka oblastní rady

Pavel Soukup

člen oblastní rady

Jiří Stodůlka

člen oblastní rady

Karel Žemlička

člen oblastní rady