Josef Polák

místostarosta obce
předseda místního sdružení

č.p. 15
281 27  Krakovany

Životopis

Motto: Věřím, že individuální iniciativa svobodných občanů je garantem úspěšného rozvoje celé společnosti.

Jmenuji se Josef Polák. Narodil jsem se v roce 1953 v Chlumci nad Cidlinou. Celý život žiji v Krakovanech na Kolínsku. Základní devítiletou školu jsem absolvoval v místě svého bydliště a v Týnci nad Labem. Po ukončení základního vzdělání jsem se vyučil v Semtíně provozním chemikem. V oboru jsem s výjimkou základní vojenské služby pracoval až do roku 1990.

Po listopadu 1989 jsem se aktivně zapojil do veřejného života jako jeden z mluvčích Občanského fóra v obci  Krakovany. V roce 1990 jsem byl ve své obci zvolen starostou za Občanské fórum. V roce 1991 jsem vstoupil do ODS a aktivně se spolupodílel na založení místního sdružení v obci. Od založení do dubna letošního roku jsem pracoval v místním sdružení jako místopředseda. Od dubna jsem předsedou místního sdružení. V letech 1994, 1998, 2002, 2006 a 2010 jsem byl zvolen starostou za ODS. Páté funkční období jsem členem OR ODS v Kolíně a od roku 2004 jsem jejím místopředsedou. Od roku 2000 jsem členem zastupitelstva kraje a v současném volebním období pracuji v komisi sportu.

Nikdy jsem nebyl členem žádné jiné politické strany. Jsem člověk konzervativní, pravicově zaměřený, který nemění své názory podle momentální politické situace. Jsem přesvědčeným zastáncem parlamentní demokracie a tržní ekonomiky, přes všechny nedostatky tohoto způsobu správy věcí veřejných.

Kraj by se měl stejně jako obce zabývat činnostmi, které mu ze zákona přísluší. Zde mám na mysli zejména provozování krajských komunikací II. a III. třídy včetně jejich údržby, zajištění dostupnosti lékařské péče zejména v krajských oblastních nemocnicích, jako zřizovatel být garantem rozvoje sociálních služeb v regionu zejména prostřednictvím ústavů sociálních služeb a domovů důchodců. Mezi důležité úlohy kraje patří rozhodně i podpora sboru dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči plní zejména na venkově nezastupitelnou úlohu při ochraně zdraví a majetku občanů během živelných událostí. Bohužel v současné se Středočeský kraj věnuje spíše megalomanským projektům, na které nemá finance. Konečné hodnocení však raději přenechám občanům Středočeského kraje.

Josef Polák

místopředseda OS ODS Kolín
starosta obce Krakovany

 

Články (2)

Další články