Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Milan Cabrnoch

předseda oblastního sdružení

Jakub Nekolný

místopředseda oblastního sdružení

Ondřej Batela

člen oblastní rady

Pavel Kolář

člen oblastní rady

Petr Mach

člen oblastní rady

Jan Mayer

člen oblastní rady

Miroslav Němeček

člen oblastní rady

Josef Polák

člen oblastní rady

Martin Smetana

člen oblastní rady

Martin Vlasák

člen oblastní rady

Michal Zapletal

člen oblastní rady