Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Michal Zapletal

předseda oblastního sdružení

Jakub Rejzek

místopředseda oblastního sdružení

Milan Cabrnoch

člen oblastní rady

Ondřej Hranička

člen oblastní rady

Petr Mach

člen oblastní rady

Jakub Nekolný

člen oblastní rady

Miroslav Němeček

člen oblastní rady

Monika Rejzková

členka oblastní rady

Martin Vlasák

člen oblastní rady