ODS: ČR výrazně překračuje mezinárodně doporučené minimální lhůty pro opakovaný odběr krevní plazmy. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby je zkrátil, a pomohl léčbě covidu
9. listopadu 2020

ODS: ČR výrazně překračuje mezinárodně doporučené minimální lhůty pro opakovaný odběr krevní plazmy. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby je zkrátil, a pomohl léčbě covidu

(www.ods.cz) Občanští demokraté vyzvali ministra zdravotnictví Blatného, aby zkrátil interval pro opakované darování krevní plazmy ze 14 dnů na jeden týden. Podle Bohuslava Svobody to umožní získat více krevní plazmy pro léčbu pacientů s covidem-19. Česká vyhláška daleko převyšuje aktuálně doporučené minimální limity v nově vydané metodice Rady Evropy.

„Využívání krevní plazmy lidí, kteří prošli nemocí covid-19, se zatím ukazuje jako jedna z poměrně úspěšných variant léčby této nemoci. Období 14 dnů, které musí mezi dvěma odběry podle české vyhlášky proběhnout, jde nad rámec posledních doporučení odborníků a výrazně tak převyšuje řadu jiných evropských zemí. Proto se tímto obracím na ministra zdravotnictví, aby interval mezi dvěma odběry krevní plazmy prostřednictvím příslušné vyhlášky zkrátil alespoň na týden a umožnil tak dárcům, kteří budou chtít, pomáhat ještě více než dosud,“ říká místopředseda sněmovního zdravotního výboru Bohuslav Svoboda z ODS a dodává: „Všichni, kteří se rozhodli plazmu darovat a pomoci ostatním, si zaslouží obrovské uznání a já jim za to mockrát děkuji.“

„Česká republika je v řadě oblastí velmi často přísnější, než stanovují mezinárodní normy, dohody nebo doporučení. Nejinak tomu je i v oblasti darování krve a krevní plazmy. V letošním roce vydala Rada Evropy (Evropský výbor pro krevní transfuze) aktualizovanou metodiku pro darování krve a krevní plazmy, ve které jako minimální dobu mezi opakovaným darováním plazmy uvádí 96 hodin. Tedy 4 dny. Česká republika tento limit aktuálně překračuje o 10 dní a snižuje si tak možnost získat dostatek dárců nejen pro léčbu covidu. Bylo by prospěšné tuto novou metodiku co nejrychleji přenést i do naší legislativy. Například v sousedním Německu je tento limit 2 dny,“ dodává europoslankyně Veronika Vrecionová.