Volba předsedy

 1. kolo

přítomných: 525 delegátů
vydáno: 523 hlasovacích lístků
odevzdáno: 503 hlasovacích lístků
platných: 481 hlasovacích lístků
neplatných: 22 hlasovacích lístků

Kandidát Počet hlasů
Petr Fiala 424

V prvním kole byl předsedou ODS zvolen Petr Fiala.

Vyhlášení volby: