Vážení členové ODS, milí přátelé, 

v souladu s článkem 9, bodem 2 stanov Občanské demokratické strany svolávám na 13. a 14. dubna 2024 již 31. kongres ODS, který se uskuteční v hotelu Clarion v Ostravě.

Kongres připravujeme v době, kdy má vláda pod vedením ODS za sebou první poločas. Prosazujeme svoje tradiční priority, ať už jde o zdravé veřejné finance, efektivní stát, nebo o sebevědomé jednání v Evropě. Poradili jsme si s řadou krizí, od drahých a nedostupných energií přes rekordní inflaci až po bezprecedentní uprchlickou vlnu. Konečně jsme spustili dopravní stavby, investujeme do strategických odvětví, aktivně se staráme o naši bezpečnost. Daří se nám plnit naše sliby, i když v Poslanecké sněmovně čelíme nezodpovědné opozici, která se snaží využít každé příležitosti k tomu, aby nás zdržela a blokovala.

Česká politika fakticky přešla do náročného módu permanentní kampaně, která od nás všech vyžaduje maximální nasazení. Brzy nás čekají další bitvy, zejména blížící se evropské, krajské a senátní volby. Situace je a bude mimořádně vyhrocená. Hnutí ANO a SPD se volby budou snažit využít k tomu, aby oslabily naši pečlivě budovanou pozici v Evropě a pokusily se překreslit i domácí politickou mapu. Věřím, že jedním z hlavních úkolů ODS je udržet důvěru lidí ve stát, v zodpovědnou demokratickou politiku, takže něco takového nesmíme dopustit.

Jak už víte, ODS do voleb půjde v rámci koalice SPOLU. Předsednictvo a Výkonná rada tomuto rozhodnutí věnovaly mnoho času, vyslechli jsme si všechna pro i proti. Po zvážení všech argumentů věříme, že SPOLU máme největší šanci oslovit maximum voličů a ve volbách zvítězit. Společný program i strategie do velké míry stojí na našich zkušených europoslancích Alexandru Vondrovi a Veronice Vrecionové, kteří jsou připraveni nasadit veškeré síly k tomu, abychom uspěli.

V době permanentních kampaní, osobních útoků, využívání lží a šíření obav je nezbytné, abychom si nadále udrželi jasnou vizi a zůstali srozumitelní. Dobře si ale uvědomujeme, že pokud to tak má fungovat, musíme spolu otevřeně diskutovat a bavit se o všem, co by nás v naší odpovědné roli mohlo ohrozit. Nejlepší příležitostí k takové debatě je právě náš kongres. Proto se moc těším na naše setkání.

Občanská demokratická strana má nejsilnější zastoupení ve vládě a premiéra, nejsilnější senátorský klub a předsedu Senátu, podílíme se na vládě ve 13 krajích, máme tři hejtmany včetně předsedy Asociace krajů ČR, máme primátory ve třech největších městech České republiky a řadu starostů a úspěšných komunálních politiků. Jsme úspěšní, ale nejsme u cíle. Proměnit Českou republiku směrem k větší svobodě, racionalitě a prosperitě a silnějšímu sebevědomí není úkol na rok či dva. Věřím, že je v našem zájmu, abychom pokračovali v nastoupené cestě. Proto bych se také na kongresu opět rád ucházel o funkci předsedy ODS. Snažím se plnit vše, co jsem vám slíbil, a pokud budu mít znovu vaši důvěru, tak se se stejným nasazením pustím do soubojů, které nás čekají v nejbližších letech. Stojí to za to.
 

Na shledanou v Ostravě!
Petr Fiala, předseda ODS