13. dubna 2024

Projev předsedy senátorského klubu ODS Zdeňka Nytry na 31. kongresu

(www.ods.cz) Projev předsedy senátorského klubu ODS Zdeňka Nytry na 31. kongresu.

Dobrý večer, vážené delegátky, vážení delegáti, dámy a pánové,

vystoupit po Pavlovi Blažkovi je trošku problém, navíc jsem dostal před chvilkou z domovské oblasti SMS: „Máš na to tři minuty“. Zkusím. Chtěl bych vás ve stručnosti seznámit s činností senátorského klubu ODS a TOP 09, a to za období od prosince 2021, kdy se měl původně konat prosincový kongres a který byl z důvodu pandemie odložen.

To období zahrnuje dvě funkční období Senátu. V tom 13. předcházejícím funkčním období měl senátorský klub celkem 27 senátorů a senátorek, z toho 17, to znamená, 63 % bylo členů ODS, další tři byli nominováni ODS, čtyři senátoři TOP 09, jedna nezávislá senátorka, jeden nezávislý senátor a jeden senátor za Stranu svobodných. Ta čísla říkám jen proto, a bude to potom ještě důraznější u nynějšího funkčního období, protože s tak širokou paletou senátorek a senátorů opravdu nikdy nemohu garantovat všechny hlasy v rámci projednávaných návrhů zákonů a dalších materiálů.

Předsedou Senátu byl zvolen Miloš Vystrčil, místopředsedou Jirka Oberfalzer, čtyři členové klubu zastávali pozice předsedů výboru, tři pozice předsedů komisí a tři pozice předsedů podvýboru. V senátních volbách na přelomu září a října 2022 senátorský klub ODS a TOP 09 obhajoval pět mandátů, z toho čtyři členové ODS. Všichni ten mandát úspěšně obhájili. Byli to Tomáš Jirsa v Českém Krumlově, Jirka Oberfalzer v Berouně, Miloš Vystrčil v Jihlavě a já v Ostravě.

Dále jsme jako ODS navrhovali (a úspěšně navrhovali) čtyři další kandidáty: paní senátorku Hanu Marvanovou Kordovou v Praze, Jarmilu Smotlachovou v Mělníku, Tomáše Töpfera a Jiřího Duška v Brně. Po různých přestupech v rámci Senátu máme aktuálně 36 členů, náš klub, z toho 18 jsou členy ODS, to znamená 50 %. Šest senátorů a senátorek je navržených ODS, šest senátorů je buď členem TOP 09, nebo navržených TOP 09 a další nezávislí, případně jiné politické subjekty. Tento úspěch před dvěma lety byl zapříčiněn mimo jiné i spoluprací s dalšími stranami a hnutími, kdy společný kandidát uspěl celkem v sedmnácti obvodech z 27, to znamená v 63 %.

Vyjednávání to nebylo vždy jednoduché. Mnohdy bylo nesmírně obtížné sladit představy jednotlivých strach, hnutí a místní specifické vazby, vztahy, případně ambice jednotlivců. Ty zmiňované počty se nám podařilo ve 14. funkčním období přetavit v předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Jako klub máme dva místopředsedy, z toho jeden je člen ODS, pět pozic předsedů výborů, čtyři pozice předsedů komisí a čtyři pozice předsedů podvýboru. Na letošní podzim nás čekají opět senátní volby. Klub bude obhajovat 14 mandátů, z toho v devíti případech se jedná o člena ODS.

Naším cílem je pochopitelně uspět a udržet senátorský klub ODS a TOP 09 i nadále jako nejsilnější, respektovaný a na vysoké odborné úrovni. Letošní jednání o kandidátech v jednotlivých senátních obvodech ale byla a stále ještě jsou složitější, než byla před dvěma lety. ODS bude navrhovat 15, možná 16 kandidátů, z toho ale v šesti případech proti kandidátovi jedné ze stran ze SPOLU, v pěti případech budeme podporovat kandidáta ze SPOLU a ve třech případech podporujeme jiného kandidáta – dvakrát ze STANu a jednou nezávislého kandidáta. Ten zbytek prosím máte na internetu v materiálech, jsou tam čísla o legislativní činnosti Senátu, nebudu vás opravdu trápit čísly.

Chci vám všem a nám všem popřát v tom supervolebním roce 2024 hodně síly, jen dobrá rozhodnutí a úspěšné naplnění našich cílů a plánů.

Děkuji za pozornost.

Zdeněk Nytra

předseda senátorského klubu ODS a TOP 09