13. dubna 2024

Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila na 31. kongresu ODS

(www.ods.cz) Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila na 31. kongresu ODS.

Vážené paní delegátky, vážení pánové delegáti, dámy a pánové,

já když jsem přemýšlel, jakých témat se ve svém vystoupení dotknout, tak mě napadla celá řada věcí. Ale na úvod mi dovolte, abych jednak popřál nově zvolenému vedení ODS vše dobré a popřál, aby dokázalo vést ODS jenom k samotným vítězným volbám. A také přeji Sašovi Vondrovi a jeho týmu, abychom dobře zvládli evropské volby.

Pokud máme něco dobře zvládnout, tak to samozřejmě není jen o těch kandidátech, ale je to o nás všech. A velmi vás proto na úvod prosím, abyste dělali všechno pro to, abychom naše kandidáty, ať to budou volby evropské, nebo krajské, nebo senátní, podporovali. Ta témata, která mne napadají, jsou taková, že se týkají nás samotných, týkají se ODS a týkají se našich voličů. Týkají se občanů ČR, protože my tady vlastně i jsme pro občany ČR a zejména potom pro ty, co nám důvěřují. A já si vlastně uvědomuji, že bychom jim na tom našem kongresu, těm našim voličům, těm, co nám dávají důvěru nebo dali důvěru, měli poděkovat. Poděkovat za jejich podporu, protože bez nich bychom nebyli lídrem koaliční vlády a bez nich bychom nebyli silnou sebevědomou stranou. Takže na úvod poděkování občanům ČR a zejména našim voličům a možná k tomu pár vět.

ODS to se svými voliči nemá jednoduché, protože my nejsme populisté a nám záleží na budoucnosti a naprostá většina z nás vychovávala děti. Tak si prosím někdy vzpomeňte, až budete nespokojeni s tím, co dělá například ministr financí nebo ministr kultury nebo ministr dopravy nebo premiér této země, co vy jste dělali, když jste chtěli, aby vaše děti v životě uspěly. Určitě jste jim nedali všechno, co chtěly. Určitě jste chtěli, aby se sami o sebe uměly postarat, a určitě jste chtěli, aby byly vzdělané a samostatné. A to je cílem i ODS, aby naše země byla silná a prosperující. A toho nedosáhneme tím, že budeme populističtí a že budeme slibovat všechno všem. Toho dosáhneme tím, že budeme myslet na budoucnost a budeme vysvětlovat, proč je to důležité, a budeme získávat další a další voliče, další a další podporovatele.

ODS to s voličskou základnou nemá jednoduché. Ta první část naší základy (alespoň já jsem o tom přesvědčen) je vlastně zhruba dnes stará stejně, jako je průměr věku naší členské základny. Je to 58 let. A to je naše voličské jádro. A pokud o tom přemýšlíme, tak možná za deset, možná za dvacet let (takový je prostě život) toto naše voličské jádro začne stárnout. Nemůže to být jinak. Takový je život. A potom bychom se měli bavit o tom, jak je tedy budeme získávat, a zda se správně staráme o ty nové voliče.

Uvědomujeme si, že každý rok přibude 100 000 nových voličů? 100 000 prvovoličů. Že se každý rok narodí 100 000 dětí, a tím pádem 100 000 osob se stane dospělých, a tudíž se z nich stanou prvovoliči. A já se ptám vás všech, zda vy (jako většinou dlouholetí členové ODS) jste dneska v situaci, kdy nemáte problém s tím, přesvědčit prvovoliče, přesvědčit mladé voliče, aby ODS volili. Jestli to máte jednoduché, jestli se vám to daří. Jestli ta argumentace, když se s nimi bavíte, je bezproblémová. Já osobně se přiznávám, že u nás doma tak tomu není. Mám dvě dospělé dcery, a když se bavíme o tom, proč by měly ODS volit, tak to není pro mne jednoduché. Není pro mne jednoduché to vysvětlit a paradoxně ty důvody jsou zajímavé. Ony uznávají naši ekonomickou kompetenci a nemají problém s restriktivními opatřeními a s tím, že chceme spořit a že chceme nezadluženou budoucnost. Nemají s tím žádný problém. Obdivují a podporují naši zahraniční politiku, ale jakmile se začneme bavit o jiných tématech, když se začneme bavit třeba o rovnosti podmínek žen a mužů, když se začneme bavit o úmluvě proti násilí, když se začneme bavit o manželství pro všechny, tak tam najednou ztrácíme. A já se ptám, jestli s tím chceme, nebo nechceme něco dělat, protože takových voličů každý rok přibývá 100 000. A otázka zní, kolik procent jsme my schopni dostat na svoji stranu, aby volili ODS.

Já prosím, abychom se nad tím více zamýšleli, abychom se snažili více udělat pro to, aby nás mladí lidé začali více volit a začali nám více důvěřovat. A tady to několikrát zaznělo, my jsme stranou otevřenou, stranou, kde probíráme všechna témata. A proto prosím, abychom se i těmi tématy, které dnes zajímají více mladší lidi, než ty starší, zabývali. Nesoustřeďme se jen na naše voličské jádro. Hledejme i nové voliče a snažme se je získat na svoji stranu. Snažme se jim vysvětlit, že ten, kdo myslí na budoucnost, jsme my. A že populisté nejsou ti, kteří můžou připravit dobrý život pro ně samotné nebo pro jejich děti. Prosím, dívejme se kolem sebe, a prosím, nepokoušejme se zastavit čas.

Potom je tady další věc, která se týká nás samotných. Já jsem o tom už mluvil, naše členská základna stárne. A já se ptám, nezanedbali jsme přípravu našich nástupců? Těch mladých, kteří by přicházeli do ODS. Chceme, aby přicházeli? Anebo je to tak, že ani moc nechceme, protože nám je ještě padesát a potom nám bude šedesát a my pořád chceme, abychom mohli zastávat některé pozice, a když tady budou mladí, tak třeba by se mohlo stát, že oni by je chtěli také.

Prosím pěkně, my to přeci všichni víme a o té svobodě, o té konkurenceschopnosti umíme velmi dobře mluvit. Pojďme také pozvat mladé lidi do ODS. Pojďme je pozvat do ODS tak, že jim otevřeme dveře, že je budeme vyhledávat a že jim budeme dávat šanci. Protože když jim dáme šanci, tak se nejlépe postaráme i sami o sebe. Mladí lidé mají skvělé nápady, jsou moderní, umí zacházet se sítěmi mnohem lépe, než to dokáží ti starší, a my je musíme získat na svoji stranu, pokud chceme být nadále silnou, sebevědomou, prosperující a hlavně vládnoucí stranou. Pojďme se navzájem od sebe učit.

Pak tady mám poznámku, že nejsme stádo. Naopak. To je naše síla a zároveň i slabina. My u nás se bavíme, máme různé názory a potom jsme schopni hledat kompromisy nebo nějaká řešení, která ostatní podporují. Já velmi prosím, abychom tuto svoji velkou přednost, že existuje vnitrostranická diskuse, že můžeme spolu nesouhlasit a nakonec dokážeme nalézt řešení, abychom si ji udrželi. Abychom jeden druhého poslouchali a abychom přemýšleli nad argumentem, protože jedině tak si zachováváme tu svoji největší sílu. Tu svoji vnitrostranickou demokracii a to, že budeme mít respekt našich soupeřů u našich partnerů. Právě proto, že toto dokážeme, právě to, že někdy, jak by řekl Saša Vondra, dokážeme spolknout ropuchu, proto dnes jsme lídrem této vlády, proto je předseda této vlády a předseda ODS respektovaným premiérem, a proto máme takové úspěchy na mezinárodní scéně, a proto tady dnes byli naši koaliční partneři a v podstatě říkali jenom slova uznání, byť možná někdy z toho, že to lídrovství takto dobře zvládáme, úplně třeba radost nemají.

Poslední poznámku, kterou mám, je odolnost. Dlouhou dobu tomu bylo tak, že nejdůležitějšími věcmi byly takové věci, jako je třeba konsolidace veřejných financí nebo pro někoho klimatická změna, pro někoho důchodová reforma, pro někoho financování zdravotnictví. Ale dnes jsme v situaci jiné. A věřím, že se tady shodneme, že to nejcennější, to nejcennější, co máme, je lidský život. A že to nejcennější je, abychom ten náš život mohli prožívat a žít ve svobodě a v demokracii. Věřím, že se na tom shodujeme, a aniž bych chtěl podceňovat konsolidaci veřejných financí, aniž bych chtěl podceňovat klimatickou změnu nebo třeba i financování zdravotnictví, tak jsem přesvědčen, že náš hlavní úkol dnes, prvořadý úkol, je jiný. Naším hlavním úkolem je v první řadě zajistit naši bezpečnost a bránit naši svobodu a bránit náš demokratický systém. Možná se vám zdá, že jsem příliš pesimistický, ale já jsem o tom bytostně přesvědčen. Dneska musíme chránit bezpečnost této země, musíme chránit svoji svobodu a náš demokratický systém. A v tomto naše vláda funguje výborně. Zvládá to výborně a já za to všem našim ministrům a panu premiérovi děkuji, protože by nic dalšího nebylo.

A tak už jen vlastně vám na závěr řeknu, na co jsem hrdý. Jsem hrdý na to, že náš předseda, premiér, byl mezi prvními, který navštívil brutálně napadenou Ukrajinu. Jsem hrdý na to, že jsme dnes aktivním a respektovaným členem EU a vlastně do určité míry i lídrem v NATO. Mám tím na mysli zejména naši českou iniciativu a zajištění munice pro Ukrajinu. Jsem hrdý na to, že zítra nebo pozítří přijme našeho premiéra nejmocnější muž planety – americký prezident. A jsem tím pádem hrdý na to, že jsem členem ODS. A pokud jsem na něco hrdý, tak se vždycky budu snažit, abychom byli ještě silnější a abychom toho mohli udělat pro naši zemi ještě více. A tak si řekněme, co je naším úkolem. Naším úkolem je pracovat. Pracovat pro člověka a dávat mu důvěru. Věřit v člověka. Naším úkolem je zajistit pro naši zemi bezpečí a svobodu. Dělat všechno pro to, aby tomu tak bylo. Ale naším úkolem je také přemýšlet o budoucnosti a zároveň si nenechat vzít dnešek. Jsme na cestě a před námi jsou evropské volby, senátní volby a krajské volby. A my v té volební kampani musíme zvládnout jednu věc, která je velmi obtížná, a to je sdělit občanům této země, že kdo slibuje, že na zemi vytvoří nebe, ten zpravidla na zemi stvoří peklo. Mnozí dnes říkají, že vlastně prožíváme zlé časy a že ta doba, ve které žijeme, je doba svízelná, a já na to odpovím slovy svatého Augustina, který řekl, že když budeme žít dobře, tak potom naše doba bude dobrá, protože ta doba je stejná, jací budeme my. My jsme totiž ta doba, na nás záleží. Záleží na každém z nás, a proto prosím dělejme vše, abychom to byli my, kdo bude říkat, jaká bude ta doba.

Děkuji za pozornost.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR