14. ledna 2018

Usnesení 28. kongresu občanských demokratů

(www.ods.cz) Na právě skončeném kongresu si občanští demokraté zvolili nové vedení – předsedou se stal Petr Fiala, 1. místopředsedkyní byla zvolena Alexandra Udženija a předsednictvo doplnili Martin Baxa, Martin Kupka, Evžen Tošenovský a Miloš Vystrčil. Delegáti na kongresu zvolili také členy výkonné rady a přijali několik usnesení.

 
Do výkonné rady ODS zasednou: Stanislav Blaha, Martin Červíček, Filip Dvořák, Pavel Karpíšek, Michal Kortyš, Martin Kuba, Jan Mraček, Dan Ramzer, Jan Skopeček, Libor Šťástka, Marek Veselý, Alexandr Vondra, Jaroslav Vymazal a Michal Zácha.
 
Delegáti občanských demokratů na kongresu přijali následující usnesení:
 
 • ODS vidí ve výsledku prvního kola prezidentské volby šanci naplnit politický cíl, kterým je ukončení působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta republiky. Voliči v prvním kole rozhodli o tom, že protikandidátem Miloše Zemana ve druhém kole bude Jiří Drahoš. Proto mu ODS vyjadřuje podporu.
 • ODS považuje činnost obecních zastupitelstev za základ fungování veřejné správy a odmítá pokračující snahy o zavádění byrokratických překážek a formálních povinností pro výkon jejich samosprávné působnosti.
Kongres ODS:
 
 • děkuje všem voličům, kteří přišli k podzimním volbám a podpořili ODS svým hlasem,
 • děkuje všem kandidátům, členům a příznivcům ODS za nasazení v předvolební kampani,
 • oceňuje spolupráci se Stranou soukromníků ČR a děkuje za aktivní podporu ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR,
 • oceňuje dosažený volební výsledek ODS a podporuje povolební postup vedení ODS,
 • doporučuje vedení ODS navázat na dosavadní postoj k vyjednávání o vládě a nepodpořit v žádném z pokusů menšinovou vládu hnutí ANO. ODS ctí závazek vůči svým voličům vycházející z Vyšehradské deklarace,
 • konstatuje, že aktivní účast ODS v ACRE (Aliance konzervativců a reformistů v EU) a v europarlamentní frakci ECR je zásadním předpokladem při prosazování naší reformní evropské agendy,
 • vyzývá politiky ODS, aby nepodpořili implementaci „zbraňové“ směrnice EU 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní,
 • vyzývá politiky ODS, aby jednoznačně odmítli jakékoliv přerozdělování nelegálních migrantů v rámci EU,
 • vyzývá politiky ODS, aby nepodpořili vznik společné evropské armády,
 • varuje před implementací evropské směrnice Dublin 4, která by sloužila k automatickému přerozdělování migrantů z prvních zemí. Tato směrnice je omezení národní suverenity ČR,
 • odmítá přijetí fiskálního paktu EU,
 • považuje za nepřijatelné, aby ministerstvo financí bez soudních rozhodnutí používalo zajišťovací příkazy k ničení nepohodlných firem,
 • odmítá vznik institutu „národního“ správce, který by byl bezprecedentním zásahem do majetkových práv občanů ČR