Návrh programu jednání

Sobota 13. 1. 2018

08:00 Prezence účastníků

10:00 Zahájení 28. kongresu ODS
Vystoupení hostů
Volba předsedy ODS

13:00 Oběd
Volba 1. místopředsedy ODS
Volba místopředsedů ODS
Politická diskuse

18:30 Večeře
Politická diskuse

Neděle 14. 1. 2018

08:00 Prezence účastníků

09:00 Volba výkonné rady, rozhodčí komise, kontrolní a revizní komise
Politická diskuse
Přijetí závěrečného usnesení kongresu
Oběd