Vážení přátelé,
rád bych Vás informoval, že v souladu s článkem 9, bodem 2. stanov Občanské demokratické strany svolávám 28. kongres ODS ve dnech 13. a 14. ledna 2018 do Ostravy. Místo konání i termín byly projednány Výkonnou radou ODS dne 19. dubna 2017.

Nejspíš mnohé z Vás napadne, proč jsme se rozhodli kongres uspořádat v době, kdy bude probíhat první kolo prezidentských voleb. Důvodů je více. O termínu jsme rozhodli dříve, než byly známy termíny prezidentské volby. Vzhledem k počtu delegátů a organizačním podmínkám je jen málo konferenčních prostor v naší republice, které můžeme využít, a termíny jsou dlouhodobě zaplněny. A podstatným důvodem je také konec platnosti mandátu volených orgánů ODS. Proto jsme se rozhodli dodržet původně stanovené datum a 13. a 14. ledna se setkáme v Ostravě.

Náš kongres se koná v době, která je pro nás politicky nesmírně významná. V nedávných parlamentních volbách jsme dosáhli výsledku, který nás zařadil na druhé místo mezi politickými stranami a vrátil nás do pozice jasného lídra v pravé části politického spektra. Především ale znamená skoro padesátiprocentní nárůst našich voličů proti předcházejícím parlamentním volbám. Potvrzuje správnost strategie, se kterou jsme před čtyřmi lety začali obnovovat Občanskou demokratickou stranu, a navzdory pesimistům a všem, kteří říkali, že to nejde, jsme ji společně nejen zachránili, ale i vrátili zpátky do „politické hry“. Toto ale není cíl naší cesty. Naším cílem je být znovu nejsilnější politickou stranou a zásadním způsobem ovlivňovat politiku v České republice. Můžeme to dokázat, když budeme pokračovat v tom, co děláme. Musíme dál nabízet jasný a srozumitelný program opřený o pravicové hodnoty a principy, musí z nás vyzařovat jednota, síla a sebevědomí. Kongres je dobrou příležitostí, abychom to veřejnosti znovu ukázali.

Když jste mě před čtyřmi lety poprvé zvolili předsedou ODS, nevěděl jsem nejen já, ale možná ani mnozí z Vás, co všechno budeme muset dávat do pořádku. Byly to věci, které nejsou tolik vidět, ale které jsou pro akceschopnost a důvěryhodnost politické strany důležité. Mám na mysli záležitosti finanční, organizační a personální. Jedno jsme ale věděli už tehdy: že cesta zpátky na politický vrchol bude trvat nejméně dvě volební období. ODS je dnes v dobré kondici a máme dobře vykročeno. Nerad odcházím od rozdělané práce, a proto jsem se rozhodl znovu kandidovat na funkci předsedy ODS a ucházet se znovu o Vaši důvěru.

Vstupujeme už teď do kampaně před komunálními a senátními volbami, které jsou pro naši stranu velmi důležité. Chceme posílit naši pozici ve městech a vesnicích a navázat na dobrou práci našich starostů a zastupitelů. A potřebujeme nejen obhájit, ale i posílit naši pozici v Senátu. Vzhledem k současnému vývoji si ovšem ani nemůžeme být jisti, že už nejsme uprostřed kampaně před předčasnými parlamentními volbami. I to musíme mít na paměti a i v tomto duchu musí náš kongres vyslat veřejnosti jasné poselství.

Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme pozvat všechny zájemce z řad členů ODS. Věřím však, že ti z Vás, kteří se kongresu nemohou zúčastnit, budou dobře zastoupeni svými delegáty.

Těším se na setkání v Ostravě.

Srdečně zdraví

Petr Fiala, předseda ODS