Projev v rámci politické diskuse 28. kongresu ODS

13. ledna 2018

Vážený pane předsedo, vážená paní první místopředsedkyně, vážené delegátky, vážení delegáti a vážení hosté,

děkuji za slovo na 28. kongresu Občanské demokratické strany. Když jsem do naší liberálně-konzervativní strany v srpnu 2013 vstupoval, tak strana byla na dně. Mnozí novináři, ale i nepřátelé dokonce tvrdili, že strana není na samém dně, že bude ještě hůř. Opustily nás tisíce členů, sponzoři odcházeli a zůstaly nám velké dluhy. Byli jsme nálepkováni termíny – korupčníci, zloději či kriminálníci. Já byl ale vždy hrdý na to, že jsem v Občanské demokratické straně, protože jsem věděl, že jsme na dně a hůře být nemůže, že řádná sebereflexe nám postupně bude dodávat dech a probudíme se z kómatu, do kterého jsme se dostali v červnu roku 2013. Dnes se účastním již třetího kongresu a je mi velkou ctí zde poprvé mluvit. Dovolím si upozornit na tři věci.

1) Atmosféra na kongresu v lednu 2014 nebyla dobrá. Měli jsme za sebou drtivou volební porážku a jen díky výborné práci volební lídryně – paní Miroslavě Němcové jsme dopadli, jak jsme dopadli. Jistě mohlo být hůř. Přišel ovšem se svojí nadějí profesor Petr Fiala. Dali jsme mu obrovsky silný mandát tehdy a já mohu konstatovat, že mě osobně v žádném případě nezklamal. Naopak s mandátem naložil řádně, odpovědně a vykonává jej s obrovským zapálením a nadšením.

Mandát předsedy Fialy byl jednoznačně potvrzen v lednu 2016 na tomto místě – v Ostravě. Tehdy jsem publikoval cestou z kongresu článek s nadpisem: „Lidé se pletou. ODS se nenadechuje, ale již řádně dýchá!“ Přesně takto jsem to cítil. V článku jsem upozorňoval na jednu základní vlastnost, které se musíme držet – TRPĚLIVOST. Vedení ODS udělalo mezi lety 2014–2017 obrovský kus práce. Především vyřešilo vnitřní problémy včetně nepříznivé finanční situace, ale důvěru zhrzených voličů nelze získat tak rychle, jako jsme vyřešili vnitřní problémy. V říjnu 2017 se naše podpora veřejnosti opět zvedla. Neuspokojí-li nás to a budeme nadále trpěliví, pracovití, pak jsem přesvědčen, že ODS je schopna v roce 2021 bojovat o vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny. Ale POZOR, jak kdysi řekl anglický spisovatel John Ruskin: „Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací.“

 

2) Z čeho mám velkou radost ovšem je, že dokážeme zaujmout voliče, kteří nás nikdy nevolili. Především zástupce mé – mladé generace. Tím se dostávám k prostřednímu bodu svého výstupu. Před i po volbách za mnou přišla řada známých, aby mi oznámili, že ve volbách budou volit nebo volili ODS. Byli to přitom lidé, kteří ve zmíněném roce 2013 na ODS koukali skrz prsty. Poctivá práce všech představitelů ODS je ale přesvědčila, aby svým hlasem v nestandardní době Miloše Zemana a Andreje Babiše vložili důvěru do Občanské demokratické strany.

Nyní je třeba si pogratulovat, že jsme neskočili na snahu Andreje Babiše o likvidaci ODS, která by jistě přišla v případě vstupu do vlády. Voliči nám věří, z drtivé většiny si nepřejí vstup do vlády s ANO, tak apeluji na vedení ODS, aby tento slib byl držen i při druhém pokusu Andreje Babiše o sestavení vlády. Řešením není vláda s ANO bez Andreje Babiše, neboť Andrej Babiš vždy bude své hnutí řídit, ať už přímo, či nepřímo. A také předložím návrh usnesení na závěr kongresu, že Občanská demokratická strana nevstoupí do vlády s ANO ani nebude jiným způsobem podporovat či tolerovat vládu hnutí ANO. Věřím, že nebudu jediný, kdo usnesení s takovýmto charakterem předloží.

 

3) Posledním bodem mého vystoupení jsou komunální volby. Ačkoliv jsme byli v nepříznivé situaci na podzim 2014, tak v komunálních volbách jsme obstáli. Nyní je ale prostor pro výraznější vstup na radnice a obecní úřady. Pojďme najít do komunálních voleb místní osobnosti s pravicovým myšlením, které odmítají především omezování svobod a mají chuť pro svoji obec poctivě pracovat. Voliči mají dlouhodobě důvěru především ke komunálním politikům. Na komunální úrovni si můžeme zároveň vytvořit silné regionální hráče pro následující volby do krajského zastupitelstva či Poslanecké sněmovny.

 

Věřím, že tento kongres nás všechny posílí do další práce. Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozornost, popřál nám všem hladký průběh zbytku kongresu a úspěch v podzimních senátních a komunálních volbách. Mějme ovšem na paměti Napoleonova slova: „Nejnebezpečnější chvíle přichází spolu s vítězstvím.“ Jsem rád a jsem na to i hrdý, že jsme poučeni z minulosti, že nás budoucí vítězství nezničí a jsme připraveni znovu vládnout. Děkuji za pozornost.