15. listopadu 2018

Pavel Žáček

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci převzetí a zpracování archivních materiálů z tzv. Slánského procesu převzatých Národním archivem od Národního filmového archivu

Přečíst článek

15. listopadu 2018

Pavel Žáček

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zpětného převodu archivních materiálů a dokumentů Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR od Archivu bezpečnostních složek

Přečíst článek

14. listopadu 2018

Jana Černochová

Interpelace na ministryni průmyslu a obchodu ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Přečíst článek

1. listopadu 2018

Martin Kupka

Interpelace na premiéra ve věci NEN

Přečíst článek

1. listopadu 2018

Jan Zahradník

Interpelace na předsedu vlády ve věci vztahu k Visegrádu

Přečíst článek

1. listopadu 2018

Stanislav Blaha

Interpelace na premiéra ve věci rezignace gen. ředitele finanční správy M. Janečka

Přečíst článek

1. listopadu 2018

Zuzana Majerová Zahradníková

Interpelace na premiéra ve věci Globální pakt OSN k migraci

Přečíst článek

1. listopadu 2018

Veronika Vrecionová

Interpelace na ministra zemědělství ve věci vylepšování rozpočtu

Přečíst článek

1. listopadu 2018

Ivan Adamec

Interpelace na předsedu vlády ve věci odložení výstavby jaderných bloků

Přečíst článek