13. února 2020

Interpelace na ministra vnitra ve věci předjíždění kamionů

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci předjíždění kamionů.

Petr Bendl:

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane vicepremiére, moje otázka se týká problematiky, kterou má Poslanecká sněmovna na stole, a tuším, že předminulý týden ji projednávala. Vy jste tady nebyl. Jde mi o možnost plošného zákazu předjíždění kamionů na dálnicích, který já považuji za absolutní nesmysl a myslím si, že by to přineslo České republice obrovské problémy. Proto se vás chci zeptat na váš názor, jak se na tu situaci díváte, zdali existuje nějaká statistika, která by vypovídala o problematice porušování zákazu předjíždění, který už na některých částech dálnice máme, jestli to policie řeší či nikoliv.

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček:

Děkuji. Vážený pane poslanče, úvodem mi dovolte říci, že s vámi naprosto souhlasím, že plošný zákaz předjíždění kamiónů by situaci nevyřešil, ba naopak zkomplikoval, takže v tom se shodneme.

Policie České republiky v loňském roce předložila cestou Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy návrh celkem 51 úseků dálniční sítě České republiky, na kterých by měl platit pro nákladní vozidla nad 12 tun zákaz předjíždění. Vytipování úseků předcházelo celkové vyhodnocení stávající dopravní situace v konkrétním úseku dálnice, kdy byl brán zřetel především na statistiku dopravní nehodovosti, plynulost silničního provozu a také na technické vlastnosti té části dálnice. Od začátku roku 2020 začal platit na těch vybraných úsecích zákaz předjíždění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny v době od 6 do 22 hodin, a to na základě nově instalovaného dopravního značení. Tento zákaz v současné době platí celkem pro 145 km dálnic. Jsou to dálnice D1, D5, D8 a D11. Jak jsem řekl, celoplošný zákaz předjíždění pro nákladní vozidla policie nepodporuje.

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček:

Ze strany policie je problematice zákazu předjíždění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny věnována celoročně maximální možná pozornost, a to nejen v souvislosti s nově instalovaným zákazovým dopravním značením, ale také ve vztahu k ustanovení § 36 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Případné zjištěné protiprávní jednání je ze strany Policie České republiky zadokumentováno a jako případný důkazní prostředek a protiprávní jednání je bezodkladně s řidičem na místě řešeno, případně oznámeno správnímu orgánu. Z těchto skutečností vyplývá, že předmětné problematice se ze strany policie věnuje mimořádná pozornost, nicméně nemáme údaje, které by se vztahovaly k počtu udělených sankcí za porušení dopravního značení zákaz předjíždění pro nákladní automobily, protože takováto evidence prostě vedena není. Děkuji.

Petr Bendl:

Už jenom poděkování a jsem rád, že máme na to stejný názor. Doufám, že se nám podaří přesvědčit některé kolegy poslance, kteří tohle navrhují, že to je nesmysl. Děkuji vám za názor.

Petr Bendl

poslanec PČR