Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci naplňování zákona o pobytu cizinců
24. února 2020

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci naplňování zákona o pobytu cizinců

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci naplňování zákona o pobytu cizinců.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci naplňování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 100 písm. a) výše uvedeného zákona, je ubytovatel povinen oznámit Policii České republiky ubytování cizince. Ubytovatelem se podle § 99 stejného zákona rozumí „každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.“ To znamená, že za ubytovatele je považován každý subjekt – podnikatel i nepodnikatel. Ubytovatelem jsou tak nejen hotely a podobná ubytovací zařízení, ale i například osoby poskytující v rámci sdíleného ubytování pobyt za úhradu (byť i jedinému cizinci). Dále podle ustanovení § 102 odst. 1 je ubytovatel povinen oznámit útvaru Policie ČR ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování.

Bohužel je nezřídka možné sledovat, především v městech s vyšší koncentrací cizinců, kteří hledají tzv. sdílené ubytování, negativní jevy, jako je narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, ničení zařízení domů apod., které jsou řešeny Policií ČR případně obecní policií jako přestupky, v závažnějších případech jako trestní činy.

Ráda bych Vás v této souvislosti požádala o následují informace a odpověď na otázky:

  1. Jakým způsobem ministerstvo a Policie ČR eviduje hlášení o pobytu cizinců? Jakým způsobem probíhá kontrola naplňování zákona a jaké sankce byly v minulosti uděleny ubytovatelům?
  2. Může Ministerstvo vnitra, resp. Policie ČR poskytnout podrobnou statistiku těchto hlášení za celou Českou republiku, zvlášť za hl. město Prahu a zvlášť za Městskou část Praha 2, a to za roky 2018 a 2019?
  3. Rozlišuje Ministerstvo vnitra, popř. policie, zda hlášení o pobytu cizinců oznamují ubytovatelé, kteří mají ubytování jako předmět podnikatelské činnosti (hotely, penziony atp.) a ubytovatelé, kteří ubytování jako podnikatelskou činnost nemají (typicky pronajímají byt přes internetové platformy jako AirBnb, Booking atp.)?
  4. Pokud ano, může Ministerstvo vnitra, popř. Policie ČR poskytnout údaje za obě uvedené kategorie za roky 2018 a 2019, a to za celou Českou republiku, zvlášť za hl. město Prahu a Městkou část Praha 2?
  5. Zaznamenalo ministerstvo a policie v posledních letech navýšení páchání přestupků a trestných činů cizinci, kteří se zdržovali na území hlavního města krátkodobě? Pokud ano, k jakému nárůstu došlo, jaký druh trestné činnosti páchali a v jakých částech hl. města Prahy?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi