13. února 2020

Interpelace na ministra zemědělství ve věci pronájmu obor LČR

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci pronájmu obor LČR.

Petr Bendl:

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dozvěděl jsem se, že Lesy České republiky mají zájem na tom, aby pronajaly vzácné obory, historické obory, které spravují, a proto se vás chci zeptat, zdali se tato informace zakládá na pravdě, zdali Lesy České republiky opravdu chystají pronájem obor, zda s tímto pronájmem souhlasíte, jaká případně má být forma výběrového řízení a jaké jsou podmínky nájmu.

Dále, je součástí nájmu také zpracovaný odhad pronajatého majetku, včetně odhadu vzácného genofondu zvířat? Mám teď na mysli zejména bílého jelena, kozu bezoárovou a další vzácný genofond, který v podobě těchto zvířat v České republice máme. Případně kdy má dojít k vyhlášení výběrového řízení. Děkuji.

Petr Bendl

poslanec PČR