Martin Balej

kandidát do Senátu, volební obvod č. 31 – Ústí nad Labem

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Martin Balej se narodil 28. dubna 1977 v Ústí nad Labem. V roce 1995 maturoval s vyznamenáním na Gymnáziu, Ústí nad Labem, Jateční. V letech 1995 až 2000 vystudoval magisterský obor učitelství pro střední školy (geografie a matematika) na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Titul Ph.D. získal v oboru fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na stejném pracovišti složil o rok později úspěšně rigorózní zkoušku (RNDr). V roce 2012 se habilitoval (doc.) v oboru geografie na Fakultě humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity v Prešově. Na UJEP na katedru geografie nastoupil jako odborný asistent v roce 2000. Tu pak od roku 2012 do 2015 vedl. Dále byl nejprve proděkanem Přírodovědecké fakulty, členem senátu fakulty, členem senátu univerzity a následně předsedou univerzitního senátu. Ve svých 37 letech, v roce 2015 se stal dosud nejmladším rektorem, který byl prezidentem jmenován do funkce, a svůj mandát následně obhájil. Druhý a poslední možný mandát rektora mu končí 17. 3. 2023. Ve své vědecké práci se zaměřuje na změny land use a land cover a na aplikaci geoinformatických metod pro geografické hodnocení vývoje struktury krajiny.

Martin Balej žije v Ústí nad Labem, je ženatý a má dvě děti – dceru Annu a syna Martina. Nejčastěji relaxuje při sekání trávy, štípání dříví a následném opékání buřtů na své chatě.

„Chci nyní věnovat svoji energii a čas Ústecku a severním Čechám. Jsem totiž přesvědčený o tom, že současné zastání našeho regionu je nedostatečné a na příkladu své univerzity, která během mého vedení zažila investiční rozvoj Kampusu ve výši více než dvou miliard korun, jsem si ověřil, že to opravdu jde, když se chce a když se pracuje. Chci proto nyní pomoci měnit obraz našeho Ústecka k lepšímu. Lidé u nás si to už konečně zaslouží.“