Ing. Kateřina Daczická, MBA

Povolání: daňová poradkyně
*1975

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Ing. Kateřina Daczická, MBA

Narodila se a vystudovala v Praze, ale její srdce vždy patřilo Kutné Hoře a Kutnohorsku, protože odtud pochází její předkové.

V roce 2008 založila účetní a daňovou kancelář Ambition s. r. o. V roce 2010 založila Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, který působí na Kutnohorsku a finančně podporuje děti k rozvoji a lásce ke kultuře. Také pravidelně pořádá kulturní, vzdělávací a sportovní akce. Pro svůj dlouhodobý zájem o veřejný život v roce 2018 kandidovala jako nestraník za ODS v komunálních volbách do zastupitelstva města Kutná Hora a byla občany úspěšně zvolena. Zároveň plní funkci člena v komisi sociální a kulturní a ve finančním výboru města Kutná Hora. Jako daňový odborník je členem výboru pro audit pro všechny nemocnice zřízené Středočeským krajem. Svoji činnost rozvíjí i směrem k seniorům, neboť jejím cílem je, aby senioři žili v důstojném prostředí, pokud nemohou být tam, kde jsou zvyklí. Je vlastníkem nemovité kulturní památky v Kutné Hoře, proto také klade velký důraz na uchování hodnot našich předků.

Je vdaná, má dvě holčičky. K jejím zálibám patří kultura všeho typu, rekreační sport, cestování po naší vlasti a volnočasové aktivity se svou rodinou.