Mgr. Daniela Hebnarová

*1957

Velké náměstí 115/1
767 01  Kroměříž

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Daniela Hebnarová se narodila roku 1957, vystudovala Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm a SKŠ v Praze – obor Knihovnictví a vědeckotechnické informace. Po roce 1989 studovala na FF UP Olomouc bakalářský obor teorie a dějiny literatury a dramatických umění, pokračovala magisterským oborem Literární věda.

Ve svém oboru absolvovala několik zahraničních stáží a až do svého vstupu do funkce starostky města Kroměříže v roce 2010 pracovala v knihovnictví a kultuře. V současné době působí jako ředitelka Domu kultury v Kroměříži. Kromě jiného byla dva roky vedoucí projektu Centra celoživotního učení, podílela se na národní koordinaci projektu EK EU CALIMERA – spolupráce archivů, muzeí a knihoven v digitálním světě, pracovala jako vedoucí projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje.

Jako zastupitelka města Kroměříže působila mimo jiné ve výboru zastupitelstva Zlínského kraje pro záležitosti EU, v komisích a výborech pro školství a vzdělávání, mezinárodní vztahy, komunikaci s veřejností, spolupráci s kulturní a společenskou komisí a komisí cestovního ruchu, v současné době je zastupitelkou Zlínského kraje.

V soukromém životě je manželkou, maminkou a krátce i babičkou, chovatelkou a milovnicí psů, ráda cestuje, poslouchá hudbu a obdivuje umění ve všech jeho podobách.