Jan Pijáček

předseda místního sdružení

č.p. 124
687 61  Vlčnov

Životopis

Člen rady Zlínského kraje

  • pro oblast řízení dotačních programů a cestovního ruchu (od listopadu 2016)
  • zastupitel Zlínského kraje od r. 2008

Člen rady obce Vlčnov

  • 1998 - do ledna 2017 starosta Vlčnova

člen regionální rady

 

Jan Pijáček se narodil jako prvorozený syn v Ostrožské Nové Vsi 11. 7. 1958. V roce 1976 ukončil střední odborné učiliště ve Valašském Meziříčí jako stolař. Do politiky vstoupil roku 1990, kdy byl zvolen místostarostou Vlčnova, kterým zůstal 8 let. Od roku 1998 do ledna 2017 zastupoval obec Vlčnov jako starosta. Do zastupitelstva Zlínského kraje byl poprvé zvolen v roce 2008, 4 roky byl členem Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor. Nadále je členem krajského zastupitelstva, od listopadu 2016 je současně také členem rady Zlínského kraje.

 

 

Spoluzakládal mikroregion Východní Slovácko a 3 roky zastával funkci předsedy. S Petrem Gazdíkem a dalšími kolegy založili celorepublikovou organizaci Sdružení místních samospráv ČR. Po založení této organizace přijalo členství více než 1 000 obcí a Jan Pijáček byl jejich zástupci požádán, aby se stal na dva roky 1. předsedou. Zastupoval SMSČR v komisi Ministerstva pro místní rozvoj, z toho 2 roky jako člen republikové komise prestižní soutěže Vesnice roku.

 

V roce 2010 byl na 2 roky zvolen předsedou celosvětové organizace samospráv Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network (ICCN), zabývající se ochranou nehmotné kultury světa, již pomáhal zakládat. Přednáší na Vysoké škole ekonomické na katedře arts managementu. Hlavní náplní přednášek je lidová kultura a její udržitelnost a význam v 21. století. Bývalým ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem byl jmenován členem České národní komise pro UNESCO.  

 

Je ženatý, s manželkou vychovali 3 děti. Volný čas věnuje především své rodině, přírodě a lidové kultuře.