17. srpna 2022

Na krmení holubů mám ještě čas

„Na krmení holubů mám ještě čas“. Takto s úsměvem a nadsázkou odpovídám na četné dotazy, proč jsem se rozhodl znovu požádat voliče o důvěru v nadcházejících komunálních volbách.

Ale teď vážněji. Ve vzpomínkách se vracím do roku 1998, kdy jsem odmítl nabídku na pozici místostarosty, a zůstal „řadovým“ radním. Práci pro město jsem totiž tehdy stejně jako dnes považoval za zodpovědnou službu veřejnosti, pro jejíž řádné vykonávání je důležité nejprve poznat, jak funguje úřad a jednotlivé agendy. Nechtěl jsem se bezmyšlenkovitě vrhat do práce bez předchozí přípravy a praxe.

Čtyřleté sbírání zkušenosti se vyplatilo hned v roce 2002, kdy jsem již jako starosta začal řešit následky katastrofální povodně. Z kompletní revitalizace Střeleckého ostrova a obnovy dalších míst mám dodnes radost. Stejně jako z úspěšného zvládnutí legislativně náročného přesunu povinností z tehdy zrušeného okresního úřadu na městský úřad, ačkoliv jsem byl a nadále jsem přesvědčen, že rušit okresní úřady bylo velkou chybou.

Na městském úřadu se nám podařilo sestavit a stabilizovat tým kvalitních a odborně velmi zdatných lidí, s nimiž jsme zrealizovali více než 150 projektů za téměř čtyři miliardy korun investovaných do rozvoje města, jehož vzhled oceňují jak místní lidé, tak turisté.

Nezastírám, že po 20 letech jsem zvažoval své další působení v čele radnice. Nicméně cítím potřebu dotáhnout do konce některé nedokončené projekty. Například geotermální a na něj navazující geosolární projekt, kdy již brzy začneme sklízet první ovoce, které s ohledem na náročnost procesu zrálo dlouho. Dokončit je třeba i kompletní revitalizaci Tyršova náměstí a celou řadu dalších projektů.

Jako rodilý Litoměřičák mám tohle město opravdu rád. ODS zde dokázala skutečně mnoho. Nebála se ani nepopulárních a mnohdy bolestivých kroků, které se však s odstupem času ukazují být správným řešením. Kolegové, mezi nimiž nechybí ani noví, mladí a vzdělaní lidé, jsou stejně jako já připraveni pokračovat v rozvoji našeho města. Energie a nápadů máme dost.

Proto jsem se rozhodl s úctou a pokorou ještě jednou požádat vás, voliče a obyvatele Litoměřic, o důvěru.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta
senátor
předseda místního sdružení
člen oblastní rady