Mgr. Vladimír Drápal

kandidát do Senátu, volební obvod č. 6 – Louny

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Mgr. Vladimír Drápal

Narodil se roku 1964 v Lounech. V roce 1983 maturoval na Střední zemědělské technické škole v Žatci a do roku 1990 pracoval jako agronom. V 80. letech udržoval blízké kontakty s lidmi z okruhu Charty 77. Podílel se na organizování tajných koncertů, distribuci samizdatových tiskovin a nahrávek, podpoře nespravedlivě vězněných, publikoval v undergroundových magazínech. Byl velmi dobrým přítelem Ivana Martina Jirouse a Václava Havla. V červnu 1987 na něj Státní bezpečnost založila svazek v kategorii „prověřovaná osoba“, který ještě téhož roku převedla do kategorie „nepřátelská osoba II. stupně“. Drápal se v neděli 26. listopadu 1989 účastnil v Lounech zakládající schůzky aktivistů, z níž posléze vzniklo místní Občanské fórum. V listopadu 1990 kandidoval za Lounskou občanskou koalici do obecních voleb. Byl zvolen a v období 1990–1994 byl členem Zastupitelstva města Loun. V roce 2017 obdržel od Ministerstva obrany ČR Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Po roce 1990 byl dramaturgem v městském kulturním zařízení, pak podnikal jako knihkupec a galerista, vlastnil rockový klub a později pracoval jako ředitel kina.

V roce 2001 založil vydavatelství nezávislé kultury Guerilla Records, které vydává zejména alternativní rock a undergroundovou hudbu. Roku 2002 vyhrál výběrové řízení na funkci ředitele obnoveného Vrchlického divadla v Lounech, které řídil až do roku 2018. V roce 2010 inicioval založení Galerie města Loun a pod jeho vedením byl v roce 2014 zrekonstruován městský kulturní dům. Roku 2012 úspěšně ukončil magisterské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. K 31. prosinci 2018 na vlastní žádost z vedení divadla odešel. Od roku 2018 je členem kulturní komise, poradního orgánu Rady města Loun. Od roku 2019 pracuje jako kurátor a produkční Galerie města Loun a zabývá se pořádáním kulturních akcí. Drápal stále zůstává občanským aktivistou.

Je ženatý a má jednoho syna. Mezi jeho koníčky patří společné chvíle s vnukem, hudba, literatura a výtvarné umění.