Hana Zvalová

Povolání: ředitelka galerie a kurátorka sbírkových fondů
*1960

Politická příslušnost: BEZPP