Josef Chalupa

starosta města
místopředseda oblastního sdružení
místopředseda místního sdružení

nám.Komenského 1
277 13  Kostelec nad Labem
nám. Komenského 1
277 13  Kostelec nad Labem
Česká republika