Životopis

Ing. Vojtěch Munzar se narodil v roce 1976 a celý život žije na Kladně. Vystudoval ekonomii na České zemědělské univerzitě. Staral se na Kladně o bytový fond, jako náměstek primátora navíc i o životní prostředí a evropské fondy. Jako předseda bytové komise Svazu měst a obcí prosazoval, aby peníze z evropských fondů sloužily i k revitalizaci českých sídlišť. Později pracoval, jako ekonomický náměstek ministra životního prostředí, kde snížil provozní náklady ministerstva. Působil také jako soukromý konzultant.

Od října 2017 působí jako poslanec Parlamentu ČR. V Poslanecké sněmovně je členem hospodářského výboru a místopředseda kontrolního výboru. Pravidelně interpeluje předsedu i členy vlády, předkládá či je spolupředkladatelem řady pozměňovacích návrhů, z čehož vychází mnohé úspěchy, z nichž za největší považuje:

  • zrušení daně z nabytí nemovitosti při zachování daňových odpočtů z hypoték,
  • zvýšení daňových výdajových paušálů pro OSVČ na 2 mil. Kč,
  • snížení DPH na teplo a chlad z 15 na 10 % od 1. 1. 2020,
  • zabránění rozdávání investičních pobídek z peněz daňových poplatníků pro call centra,
  • prosazení projektové přípravy přímého železničního spojení Kladno - letiště V. Havla,
  • podílení se na vyjmutí Berounky ze seznamu významných dopravních vodních cest, její přírodní ráz tak zůstane zachován,
  • zabránění rozprodání státních rezerv kovů pod cenou,
  • změna výkladu kompenzačního bonusu pro rodinné firmy kdy Ministerstvo financí začalo za rodinnou firmu uznávat i firmu se společníky tchán, tchyně/zeť, snacha, původně jim nechtělo kompenzační bonus vyplácet.

V jeho předchozím působení v komunální politice se povedlo dosáhnout 80% počtu rekonstruovaných bytů v Kladně, zdvojnásobit počty bytů pro seniory a Kladno, Mladá Boleslav nebo Příbram a s nimi dalších 38 měst využilo jím prosazené možnosti revitalizovat sídliště.

S manželkou Helenou je ženatý čtrnáct let a mají spolu dva kluky, Františka (12 let) a Matyáše (9 let). 

Miluje historii, fantasy a svět Star Wars. Ve volném čase rád cestuje, běhá, věnuje se cyklistice, vaří a stará se o zahradu. Hovoří anglicky a italsky.   

Věří ve svobodu a tradiční hodnoty západní civilizace. Stát by podle něj měl občanům sloužit, a ne se je snažit řídit. Kandiduje proto, že chce chránit svobodu, nízké daně, respekt k soukromému vlastnictví a svobodu slova. Záleží mu na životní úrovni občanů bez zbytečných a zatěžujících regulací.