Ondřej Hranička

zastupitel obce
člen regionální kontrolní a revizní komise