Michal Hodík

starosta města
místopředseda místního sdružení