Ing. Ludmila Červínová

členka regionální rozhodčí komise